Вход с Facebook.

Таблет Българо-Английски Син

Таблет Българо-Английски Син

Стар продукт

12 Българо-Английски функции.

1. Учене на думи

2. Правопис

3. Математическа способност

4. Букви

5. Обогатяване на речника

6. Произношение

7. Разпознаване на способността

8. Музика

9. Самостоятелна работа

10. Развива умения

11. Интерактивни страници

12. Опознавателни картинки