Настоящите „Общи условия“ определят принципите за сключване на договори за продажба чрез Интернет магазина, beborani.bg .

Те определят също така и принципите за изпълнение на договорите, правата и задълженията на интернет магазините и Клиента, както и условията на процедурата по рекламация. Попълването на заявка за доставка от страна на Клиента и нейното изпращане е равносилно с одобрението на настоящия Регламент.

Заявка (поръчка) за доставка от Интернет магазина може да направи всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и е регистрирано с постоянен адрес или временно пребиваване на територията на Република България, притежаващо пълна юридическа правоспособност, както и всяко юридическо лице или организация, на които закона признава юридическа правоспособност и които разполагат със свое седалище на територията на България, наричано по-нататък Клиент.

Другата страна на сделката е beborani.bg наричана по-нататък „Интернет Магазин“ или beborani.bg“.

Определения

Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Магазин – Интернет Магазин, действащ с адрес beborani.bg, който предлага продукти, намиращи се в неговата оферта чрез Интернет;

Субект, който управлява Магазина beborani.bg;

Клиент – физическо лице, което е навършило 18 г. или юридическо лице, което извършва покупки в Магазина;

Потребител е всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.

Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси;

Наличност – всички стоки, поместени в интернет магазина са налични на склад, освен ако до продукта не е упоменато друго.

Работни дни – всички дни от седмицата, без законово установените почивни дни;

Срок за изпълнение на поръчка – време, в което Магазина подготвя поръчката и я предоставя за изпращане на куриер, съгласно избрания от Клиента начин на доставка;

Срок за доставка – времето за доставка на стоката до Клиента, най-често с посредничеството на куриерска фирма. Периодът на доставка зависи от избрания от Клиента начин на доставка;

Онлайн плащане – бърз, директен интернет превод, извършен от страна на Клиента от банкова сметка, с посредничеството на система, т.нар. електронен превод;

Предплащане (банков превод) – плащане, извършвано от страна на Клиента в банка чрез интернет банкова сметка, стационарна или чрез пощата;

Оферта

В beborani.bg продаваме само нови стоки, освен ако Клиентът не е информиран за друго. (промоции на складови наличности, разпродажби и др.)

Всички стоки, продавани в Магазина са НОВИ, свободни от физически и юридически недостатъци, пълноценни и разполагат с пълна гаранция с период даден от производителя ./за всеки артикул може да е с различен срок и условия/

Всякаква информация, свързана със стоките, в т.ч. листовки, брошури и други информационни или рекламни материали, а освен това и информацията, включена в страниците на Магазина и адресирани от beborani.bg към Получателите и потенциалните Клиенти не представлява оферта по смисъла на правото, а единствено покана за започване на преговори.

Ценоразписът, представен на страниците на Магазина, не представлява търговска оферта по смисъла на Закона за задълженията и договорите, а представлява единствено покана за стартиране на преговори. (чл. 13, ал. 1 от ЗЗД).

Цени на стоките

Всички цени, публикувани на страниците на Магазина, са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство (цени бруто).

Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента.

Поръчки

Магазинът beborani.bg приема поръчки по три начина: чрез Интернет страницата, достъпна на адрес beborani.bg, чрез електронна поща (e-mail) или по телефон.

Поръчки в Интернет Mагазина beborani.bg може да се подават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през Интернет страницата. За правилното подаване на заявка е необходимо клиентът да притежава свой имейл адрес и телефонен номер за връзка. Това е най-простият, най-бързият и най-точният начин за подаване на заявка. Поръчката за доставка на избраната стока може да се подаде чрез добавянето на стоката в кошницата и попълването на съответния формуляр за регистрация или бърза поръчка без регистрация.

Поръчката през Интернет страницата на Магазина beborani.bg се състои от следните основни етапи:

избор на стоки от представените на страницата на Магазина;

избор на начин на плащане;

попълване на формуляр с данни за доставка с възможност за регистрация;

изразяване на съгласие с „Общите условия“ и

натискане на бутона „Поръчай“.

В отговор на подадената заявка за доставка, Магазинът beborani.bg, изпраща автоматично по електронен път копие от направената от Клиента поръчка. Това представлява потвърждение, че на направената от Клиента заявка за доставка е даден автоматично номер. След това, в срок до 24 ч., Магазинът изпраща съобщение на подадения от Клиента адрес на електронна поща или се свързва с него по друг начин с цел:

- потвърждение за приемане на поръчката – в този случай договора за продажба се сключва в деня на потвърждение,

- отказ от приемане на поръчка – в такъв случай не се стига до сключване на договор.

- предложение за промяна, представяне на т.нар. контра оферта – в такъв случай за сключване на договор е необходимо потвърждение (одобрение) на контра офертата от страна на Клиента.

Клиентът може да подаде заявка за покупка и по телефона. По време на разговора с консултанта, Клиентът следва да подаде всички необходими данни за правилното протичане на процеса по поръчването.

Клиентът може да подаде заявка за покупка и чрез електронна поща на адрес: office@beborani.bg. Такава поръчка трябва да съдържа име и фамилия на поръчващия, неговите контактни данни (адрес на ел. поща и телефон), адрес на доставка и наименование, количество и цена на поръчаните стоки. Освен изброените данни, допълнително следва да бъде подаден данъчен номер (това касае единствено купуващите стоки стопански субекти или физически лица, практикуващи свободни професии и служи за правилното издаване на фактура). Поръчката ще бъде потвърдена от наша страна чрез електронна поща или по телефона.

След натискане на „Поръчай“, Клиентът се съгласява с „Общите условия“ във вида им от деня на покупката.

Във връзка с това, че ако в някои случаи се появява необходимост от поръчка на артикули, които не са в наличност, времето за реализиране на поръчката може да бъде удължено и е зависимо от срока на доставка от склада на доставчика. В такива случаи Магазинът ще информира Клиента за ориентировъчния период на доставка.

Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване.

В случай на продажба в рамките на промоция и разпродажба се определя ограничено количество стока и реализирането на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до момента на изчерпване на наличностите, определени за тази форма на продажба.

Към всяка поръчка се издава документ за продажба / фактура при поискване/ и гаранция.

Връщане на стоката

Право на отказ

Всеки потребител има право на отказ от закупената стока и съгласно Закона за защита на потребителите, чл. 50 може да я върне в 14 дневен срок от датата на сключване на договора (обработка на поръчката).

Вие трябва да заплатите разходите по връщането на артикулите.

За да се възползвате от това ваше право е нужно преди изтичането на 14 дневния срок да ни уведомите на:

по електронна поща

по телефон:

На връщане подлежи цялата доставка или част от нея. Не е необходимо да обявявате причината за връщането! С цел подобряване на качеството на услугата, ние Ви молим да ни съобщите основанието, поради което сте решили да върнете закупената стока.

С цел да Ви улесним, ние ще вземем стоката от Вас и ще възстановим платената за нея сума. Връщането на сумата става в срок от 14 дни от получаването на стоката в наш склад. За приемането на стоката ще Ви уведомим по имейл. Парите се възстановяват на посочената от Вас банкова сметка.

Последствие от отказ

При влязъл в сила отказ, стоките и плащанията, получени от страните, трябва да бъдат върнати и възстановени. Ако продуктите не могат да бъдат върнати изцяло или частично или са върнати в лошо състояние, то следва да се предвиди подходящо обезщетение за това. Вие можете да избегнете задължението да изплатите обезщетение, като се въздържите да използвате стоките или да извършвате действия, които могат да намалят стойността им.

Промени в поръчките.

Клиентът има право да нанесе промени в поръчката си до 2 часа след получаване на потвърждение за приемане за изпълнение на първоначалната поръчка. Ако промяната се извърши след този момент, на Клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за на коригираната поръчка.

За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща или по телефона на номера, посочен на Интернет страницата.

Цена на доставката

Доставката на закупените стоки над 80 лв. е БЕЗПЛАТНА само до офис на куриерска фирма Еконт Експрес за Клиента, т.е. тя е включена в обявената цена на сайта и важи за доставки на територията на цялата страна с изключение на някои тежки и обемисти стоки!

Начини на плащане

Плащането за стоката може да бъде извършено от страна на Клиента по следните начини:

Преди предаването на стоката на Клиента:

Традиционен банков превод: След подаване на заявката за покупка с избран метод на плащане „Банков превод“, Клиентът получава съобщение на електронната поща с фактура про-форма. В този случай срока за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка.

В момента на получаване на стоката:

Наложен платеж: В този случай Клиентът плаща на куриера, доставил стоката. Доказателство за извършване на плащането на куриера е товарителницата, която придружава пратката.

Доставка

Стоката, поръчана в Магазина, се доставя до Клиента с помощта на куриерска фирма Еконт Експрес .

Времето за доставка включва:

Времето за подготовка на поръчката (окомплектоване на стоката, начин на плащане, издаване на документ за продажба, опаковане на пратката)

Времето за доставка, в зависимост от избрания начин на плащане.

В случай на плащане по банков път (след издаване на проформа фактура), срокът за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка. Срокът за изпълнение на поръчката, който е вписан в потвърждението за приемане по изпълнението на поръчката от страна на Магазина, е най-вероятният. Окончателният (задължителен) срок за получаване се определя по време на контактите на служителя на Магазина с Клиента.

Декларираното от Куриера време на доставка на стоката на територията на България е 1 работен ден. В извънредни случаи на доставка до по-отдалечени адреси и малки населени места, както и когато денят между потвърждението и доставката е празничен ден, времето за доставка може да се удължи до 2-3 дена.

Куриерската фирма доставя пратки в часовете от 9,30 до 18,00 ч. в делнични дни, а в събота от 9,30 до 14,00 часа. Магазинът не може да определи, нито да се ангажира с точен час на доставка на пратката, ето защо с цел установяване на приблизителен час на доставка, куриерската фирма изпраща съобщение в деня на доставката. Подаване на работното място на Клиента (името на фирмата) като адрес за доставка на пратката гарантира доставка в периода между 9,30-17,30 часа.

Преди разноса на стоката до адреса на Клиента, куриерската фирма изпраща текстово съобщение за предстоящото посещение. При отсъствие на Клиента от адреса за доставка, куриерът се свързва с Клиента и уговаря второ посещение или друг начин за предаване на пратката.

В задълженията на куриера не влиза качването на пратката по етажи, особено на пратки с обща маса над 31 кг. В тези случаи пратката се доставя до входната врата на сградата на партерен етаж.

Преди да извършите плащане в брой на куриера, моля, проверете дали доставената стока съответства на подадената заявка за доставка. Проверяването на пратката при получаване е задължително условие за разглеждане на евентуални претенции на Клиента по отношение нарушаване на целостта или количеството на пратката по време на транспорта. Всички пратки се пращат с опция ПРЕГЛЕД и ТЕСТ.

Когато плащате в брой на куриер при получаване на стоката, доказателството за извършване на плащането е товарителницата, прикрепена към пратката. Тя е свидетелство и за сключване на договор с Магазина.

Забележка: Възможно е стоката и фактурата да бъдат доставени с отделни пратки, поради факта, че тръгват от различни адреси. Ако не получите и двете в един ден, моля, свържете се с оператор на beborani.bg по електронна поща с адрес office@beborani.bg за допълнителна информация.

Магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.

Магазинът не носи отговорност за недоставяне на стоката или закъснение в доставката, причинено от грешно или неточно подаване на адреса за доставка от страна на Клиента.

Рекламация на продукта

Основание за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка, т.е. фактурата/касовата бележка. При рекламация (връщане) на стоката, Клиентът следва да се свърже с оператор, обслужващ Магазина, чрез:

контактната форма от интернет страницата;

електронна поща с адрес: office@beborani.bg.

След като изпратите информацията, моля, свържете се с Магазина по телефон за уговаряне на посещение на куриер, който да транспортира рекламираната стока.

Срокът за разглеждане на рекламацията е 30 дни от датата на приемане на рекламираната стока от страна на Магазина или куриера, който е изпратен от Магазина, за да транспортира стоката.

Рекламацията ще бъде призната във всеки случай при установяване на фабричен дефект (лошо изпълнение, дефекти на материала или дефекти на конструкцията). В случай на признаване на рекламация, Клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока.

beborani.bg не носи отговорност за загуба на време и неудобство, причинени по времето на процеса на рекламация както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта.

Спорове и приложимо право

С използването, посещението на сайта, разглеждането и друго на всякакво съдържание, продукт, или услуга, достъпно и/или доставено по всякакъв начин, клиентът се съгласява с тези Общи условия.

При възникване на спорен казус може да се свържете с нас на: office@beborani.bg.

Споровете, които могат да настъпят между клиент и Уан Байт ЕООД, ще се разрешават по взаимно съгласие чрез взаимни отстъпки. 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн клиентът може да се възползва от услугите на сайта Онлайн Решаване на Спорове

Органите за АРС разглеждат възникнали спорове между потребители и търговци, свързани със задължения, произтичащи от сключени, включително и онлайн, договори за продажба, или за предоставяне на услуги.

Ако казусът не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, може да се обърнете към съответните органи за АРС: платформа за АРС или www.kzp.bg

Използване на бисквитки (Cookies)

На различни страници ние използваме "бисквитки", за да се позволи използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас "бисквитки" след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни "бисквитки" (Cookies) също се използват.

При едно друго посещение на нашия сайт те автоматично ще разпознаят, че сте били при нас и какви входове и настройки сте предпочели. Можете да се противопоставите на използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт.

Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ.

Този уеб сайт използва Google Analytics, това е служба за уеб анализ, предлагана от Google Inc ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки" (текстови файлове), които се съхраняват на компютъра ви, за да имат възможност да анализират употребата на сайта.

Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на този сайт обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране на IP - анонимност на този сайт, вашият IP адрес да бъде предварително ограничен в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или други страни към Споразумението за Европейско икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълния IP адрес се прехвърля към сървър на Google в САЩ и там се ограничава. По поръчение на собственика на този сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за да се съставят доклади за дейността на уебсайта и предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайтове и Интернет по отношение на собственика на уебсайта.

В рамките на Google Analytics, предоставеният от вашия браузър IP - адрес няма да бъде въведен заедно с други данни от Google. Можете да откажете съхранението на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да се отбележи, че в този случай вие няма да можете да използвате напълно всички функции на този сайт.

Освен това вие можете също предотвратите събирането на информация от „бисквитките“ и свързаните с това данни при използването на сайта (включително вашия IP- адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google. За целта влезте на следния адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB,... свалете оттам и инсталирайте намиращите се на разположение Plug-in за вашия браузър.

Повече информация ще намерите на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB,... съответно на: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyove... (обща информация за Google - Анализ и защита на данните).

Политика по поверителност

За политиката по поверителност и техническото обслужване на beborani.bg (наричан по-нататък „Магазин“)

Всички служители на beborani.bg се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите им задължения и касаеща Клиентите на фирмата.

Регистрацията в beborani.bg е свързана с подаване на ограничено количество данни и е напълно безплатна и доброволна. Попълването на данни е въпрос на свободно желание и осмислен избор на Потребителя. Подаването на непълни или неверни данни може да доведе до невъзможност да се реализира дадена поръчка.

Данните, подадени по време на регистрацията, се обработват само и единствено с разрешението на Потребителя. Чрез попълването на данните, които са основа за реализирането на поръчката, Купувачът изразява съгласието си за поместване на тези данни в базата данни на Магазина, както и за тяхното обработване от страна на Собственика с цел реализиране на поръчката, в т.ч. на извършване проверка на данните, свързани с поръчката, както и с информирането за етапите по реализиране на поръчката, а също така и с цел изпращане на друга информация, свързана с Магазина и неговата оферта. Подаването на данни от страна на Купувача е доброволно, но при отказ от предоставянето на тези данни, това може да доведе до невъзможност за подаване на поръчка.

При регистрация за получаване на периодични бюлетини на Магазина, Потребителят изразява съгласие за добавяне на неговия адрес и електронна поща (имейл) към списъка на получателите на бюлетини в Магазина. Всички имейл адреси, изпратени на Собственика, съгласно закона за опазване на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Винаги можете да откажете получаването на бюлетини чрез Интернет страницата beborani.bg.

С включването Ви към нашата база данни ни се предоставя възможност да направим маркетингово изследване, на база на което ще визуализираме потребностите на Потребителите, а това ще доведе до по-добро позициониране на Магазина и неговите оферти. А това от своя страна ще повиши компетентността и осведомеността на оператора на Магазина.

Заключителни разпоредби

Всички поместени на страниците на Магазина описания и технически данни на продуктите отговарят на информацията, подадена от производителя. Ние не носим отговорност за грешно подаване на параметри и характеристики на стоките или тяхната внезапна промяна от страна на производителя. Магазинът си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са примерни и служат за представяне на показаните в тях модели.

beborani.bg не носи отговорност за прекъсвания на връзката при ползването на Интернет Магазина по технически причини (обслужване, преглед, смяна на техника и т.н.) или за други, независещи от нея причини.

Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване на страниците на Магазина с адрес: beborani.bg и са валидни за неопределено време.

Подробности по неизброени по-горе дейности, свързани с реализирането на услугите в Магазина, са описани в останалите части на портала и представляват интегрална част от „Общите условия“.

beborani.bg си запазва правото да променя настоящите „Общи условия“. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина. Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите „Общи условия“ се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.

За случаите, които не са регулирани от настоящите „Общи условия“, се прилагат съответните разпоредби на Българското законодателство и други закони и актове, имащи отношение към дейността и функционирането на Интернет Магазина.

За тези „Общи условия”, както и за всички правни отношения между beborani.bg и Клиента се прилага ГПК на Република България с изключение на Конвенцията на ООН за търговията.