Вход с Facebook.

Смарт динозавър със светлина, звук и пръскане на вода - Господаря на джунглата

Смарт динозавър със светлина, звук и пръскане на вода - Господаря на джунглата

79.9 лв.

Този продукт използва инфрачервено дистанционно управление. 

То изисква да сочи динозавъра без препятствия помежду им.

В противен случай няма да работи.

Максималното разстояние на работа е 4 метра.

Спящ режим: Ако чрез дистанционното не се подават команди, динозавърът ще заспи след 1 минута.

Натиснете произволен бутон на дистанционното за да го събудите и рестартирате. 

Ако няма да го използвате се препоръчва да го изключите.

Режим на следване: Включете динозавъра и докоснете сензора, който се намира на главата му. Очите на динозавъра ще светнат в зелено и той ще мине в режим на следване. Поставете ръката си пред главата на динозавъра и той ще се движи след ръката Ви. 

Ако ръката Ви не е пред главата на динозавъра за повече от 30 секунди, играчката ще излезе от този режим. 

За да възобновите режим на следване повторете описаното по-горе.

Въртене: Натиснете бутона за въртене на дистанционното управление и динозавърът ще започне да се движи в кръг. Пее и танцува: Натиснете бутон „Пее и танцува“ на дистанционното управление и динозавърът ще изпее 4 произволно избрани песни и ще танцува. Ако динозавърът срещне препятствие, спира да танцува. Очарование: Натиснете бутон „Очарование“ и динозавърът ще извършва очарователни движения и издава мили звуци. Търсене/преследване: Натиснете бутон „Търсене/преследване“ на дистанционното управление. Тогава индикаторът за включено на дистанционното управление ще светне, а очите на динозавъра ще станат зелени. Динозавърът ще започне да се върти, търси и преследва.

Посочете инфрачервения емитер на дистанционното управление пряко към динозавъра. 

След като динозавърът приеме сигнала ще започне да следва дистанционното. 

Тагове: фантазия